Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 10:00  

al. Wojska Polskiego 8
stołówka Żeglugi Maz.

Oficjalne wyznanie wiary Kościoła Bożego
Wierzymy:
 • w werbalne natchnienie Pisma Świętego,
 • w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach, to jest Ojca, Syna i Ducha Świętego,
 • że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Ojca, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii dziewicy; że Jezus został ukrzyżowany, pogrzebany a potem powstał z martwych, następnie wstąpił do nieba, gdzie obecnie zasiada po prawicy Ojca, jako Pośrednik,
 • że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej oraz że upamiętanie jest postanowieniem Bożym wobec wszystkich ludzi i jest konieczne dla przebaczenia grzechów,
 • że usprawiedliwienie, odrodzenie i nowonarodzenie są osiągalne poprzez wiarę w krew Jezusa Chrystusa,
 • w uświęcenie następujące po nowonarodzeniu dzięki wierze w krew Jezusa Chrystusa poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego,
 • w świętość jako Boży standard życia Jego ludu,
 • w chrzest w Duchu Świętym udzielany czystemu sercu,
 • w mówienie innymi językami, jak Duch poddaje, co jest pierwszym dowodem ochrzczenia w Duchu Świętym,
 • w chrzest wodny przez zanurzenie oraz w to, iż wszyscy, którzy się upamiętali powinni zostać ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
 • że boskie uzdrowienie jest zapewnione wszystkim dzięki pojednaniu,
 • w Wieczerze Pańską i umywanie nóg świętych,
 • w przedmillenijne powtórne przyjście Jezusa, po pierwsze, aby wskrzesić zmarłych sprawiedliwych oraz porwać żywych do Siebie na powietrze; po drugie, aby panować na Ziemi przez tysiąc lat,
 • w cielesne zmartwychwstanie, życie wieczne sprawiedliwych i wieczne potępienie bezbożnych.